JL. BANGKA (rumah LANA), Feb 1999

dari kiri ke kanan :
Ebit G. Ade, Boris Yeltsin, Emha Ainun Najib, Yoris Raweaeae..., Siti Murdaya, Cory Aquino, Vanessa Mae (... jauh amat ya...), Marzuki Darusman

( mohon dikasih data mengenai nama-nama ini, redaksi lupa sama sekali ... pangling !, semakin cepat semakin segera pula nama-nama ini di update. Bila tidak ya tetap seperti ini ...)


BERIKUTNYA